<![CDATA[Kamcon Oy - Blogi]]>Thu, 06 May 2021 23:11:01 +0300Weebly<![CDATA[Uusiutuvaa energiaa ja uusia investointeja]]>Wed, 28 Apr 2021 14:09:30 GMThttp://kamcon.fi/blogi/uusiutuvaa-energiaa-ja-uusia-investointejaHallitus käy parhaillaan kehysriihtä ja saamme seurata näytelmää, jossa huonoja vaihtoehtoja verrataan toisiinsa. Vääjäämättä talous on saatava nousu-uralle ja valtion talous kohti tasapainoa. Yhtenä positiivisena signaalina on ollut vahva yksityisen sektorin panostus uusiutuvan energian investointeihin.

Elämme merkittävää tuulivoimainvestointien aikaa. Tuulivoimasta on tullut edullisin energiantuotantomuoto ja samalla se tukee luonnon kanssa tasapainossa elämistä. Erityisesti monet Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan kunnat kuumeisina odottavat hankkeita hankekehityksestä toteutusvaiheeseen. Investoinnit ovat mittavia ja niiden kerrannaisvaikutukset paikalliseen elinkeinoelämään ovat suuret. Myös kuntataloudet ovat voittajia. Itse olen saanut seurata läheltä muutamien tuulivoimatoimijoiden ajatusmaailmaa. Heillä on vahva halu muuttaa maailmaa. He eivät pelkästään tyydy energiantuottamiseen, vaan haluavat aidosti myös innovoida uutta ja haastaa nykyisiä rakenteita. Suomi on tähän hyvä kohde. Meillä on stabiili yhteiskuntarakenne, riittävän pieni populaatio ja riittävän suuri maa-ala.

Sähköinen liikenne on myös saanut uusia avauksia investointien muodossa. Akkuteollisuuden investoinnit antavat uskoa uusien teknologioiden mahdollisuuksista. Kuluttajina ja länsimaalaisen ajattelun omaavina voimme myös luoda painetta julkisuudessa esiin nousseisiin ihmisoikeusongelmiin akkuteollisuuden raaka-aineissa. Niille ei luonnollisesti voi ummistaa silmiä, mutta paineella ohjataan tuottajia saamaan aikaan parempia työoloja. Toisaalta silmien ummistamista on myös uskoa siihen, että öljyteollisuudessa ei olisi samoja ongelmia ja vielä aivan toisessa mittakaavassa. Täyssähköautojen ja erityisesti lataushybridien osuus uusien autojen rekisteröinneissä kasvaa isolla kulmakertoimella. Tulevaan tarpeeseen vastaaminen tulee olemaan haaste latausinfraan ja osaamiseen erityisesti talo- ja kiinteistöyhtiöissä kuin myös kaupallisissa kohteissa. Toki tarjolla on monia vaihtoehtoja ja hallinnointia on tehty helpoksi SaaS-ratkaisuilla.

Itse olen reilut kymmenen vuotta puhunut energiatehokkuudesta ja uusiutuvista energioista. Sitä miettii, riittääkö pelkkä puhe ja näyttääkö omilla valinnoillaan myös esimerkkiä. Yksi ihminen tai perhe ei luonnollisesti voi tehdä paljoa, mutta ainakin voi omalta osaltaan tukea monimuotoista ympäristöä. Meillä on takana kahdeksan vuotta pientuotantoa aurinkosähköllä, kolme vuotta sähköautoilua ja nyt saimme kahden auton autotalliimme ”tankkauspisteen” latausaseman muodossa ja näinä etätyön aikoina vielä päivällä osaksi aurinkosähköllä tankaten. Nykyisen sähkösopimuksen loppuessa seuraava siirtomme tulee olemaan kotimaiseen tuulivoimasähköön siirtyminen. Pieniä askelia, mutta pienistä puroista ne isotkin joet syntyvät.

Uusiutuvien energioiden (erityisesti tuuli- ja aurinkosähkö) marssia ei mikään pysäytä. Sähköinen liikenne kasvaa. Näillä kaikilla luodaan hyvinvointia, turvallisuutta, työtä ja puhtaampia elinoloja. Sähkössä on edelleen tulevaisuus. 

]]>
<![CDATA[Tehokkaasti digitaalisesti]]>Mon, 27 Apr 2020 16:47:56 GMThttp://kamcon.fi/blogi/tehokkaasti-digitaalisestiOsallistuin digitaalisesti sähköalan perinteiseen Hyvinvointia Sähköllä -tapahtumaan. Tapahtuma on aiemmin järjestetty Vantaan Heurekassa satapäisen kuulijajoukon kanssa. Koronatilanne muutti nyt tapahtumaa. Vaikeina aikoinakin on kuitenkin hyvä pitää perinteistä kiinni. Niinpä tämäkin tilaisuus pidettiin, vaikka uudella konseptilla.

Tapahtuma oli nyt verkon yli tapahtuneena paneelikeskusteluna, jossa oli mukana laaja edustus sähköistyksen toimialan koko arvoketjusta: palvelu- ja materiaalitoimittaja, tukkuri, sähkösuunnittelu, urakointi ja tilaaja. Keskustelussa tuli ilmi kaksi keskeistä huomiota.

  1. Rakentamisen toimialalla menee hyvin. Rakentamisen yhtenä osa-alueena on sähköistys. Sähköistys on tulevaisuuden kannalta merkittävä tekijä. Sen avulla on mahdollisuus helpottaa ihmisten elämää, luoda turvallisuutta toimintoihin, olla pienentämässä hiilidioksidipäästöjä ja turvata luonnon monimuotoisuutta jatkossakin. Vaikka julkisuudessa on monesti negatiivisessa valossa otettu esiin sähkön siirtomaksut, niin sähköistys on paljon muuta. Se on kotiautomatiikkaa, se on uusiutuvia energiamuotoja, se on sähköistä liikennettä, se on ihmisten elämää helpottavia palveluja – siis sähköistys on yhteisen turvallisen ja ympäristöystävällisen tulevaisuuden rakentamista.
  2. Koronan vuoksi on työskentely siirtynyt monilta osin etätyöksi. Toki sähköistyksen rakentamisessa on monia tehtäviä, joita ei voi etänä tehdä. Tuotteet on valmistettava tehtaissa, logistiikka on hoidettava varastoissa, kuljettajien on oltava paikalla rekoissa ja asentajien on asennettava tuotteet paikalleen kohteissa. Toisaalta paljon on tehtäviä, joita perinteisesti on hoidettu palavereissa, työmaakokouksissa, seminaareissa ja konttoriolosuhteissa. Monesti ihan inhimillisistäkin syistä aikaa menee paljon muuhun kuin itse varsinaiseen asiaan. Keskustellaan säästä ja muista inhimillisen elämän aiheista. Samoin on voitu joutua siirtymään paikasta toiseen pidemmän aikaa kuin itse kokous tai palaveri on kestänyt. Nyt nämä toimet on nyt tehty Teamsin tai Skypen välityksellä. Asiat puhutaan asioina ja tehokkaasti. Siis digiloikka on merkinnyt myös tehokkuusloikkaa.

Hyvinvointia sähköllä -tapahtuma osoitti vahvaa tulevaisuuden uskoa alaan. Vahvasti kehittyvä ala tarvitsee myös uusia tekijöitä. Positiivinen tulevaisuus syntyy osaavien tekijöiden työn tuloksen summana. Oleellista on pitää huolta, että nyt kokemuksena saadut tehokkuusloikat ja sähköistyksen merkittävyys saavat jatkoa. Uusia tekijöitä on saatava mukaan. On haettava keinoja, joilla nuoret sukupolvet saadaan mukaan tekemään näitä tulevaisuudelle merkityksellisiä tekoja. Konsulttikenttä on valmiina olemaan mukana organisaatioiden puuttuvien tai korvattavien palasten kokoamisessa ja kehittämässä tulevaa kokonaisosaamista. Meillä on yhteinen tahtotila.
]]>
<![CDATA[Ei anneta viruksen lamauttaa toimiamme – digiloikkaa tulevaisuuteen]]>Fri, 03 Apr 2020 13:35:08 GMThttp://kamcon.fi/blogi/ei-anneta-viruksen-lamauttaa-toimiamme-digiloikkaa-tulevaisuuteenYhteiskuntamme on koronaviruksen alla poikkeuksellisissa vaikeuksissa. SOME-kanavat ja julkinen keskustelu on täynnä kotitohtoreita ja parhaita terveydenhuollon ammattilaisia. Neuvoja sataa suuntaan, jos toiseen.

Erityisesti elinkeinoelämässä olemme nyt suurien haasteiden alla. Monilla toimialoilla kassavirta on totaalisesti pysähtynyt ja kriisipalavereita pidetään Teamsin avulla useampana päivänä viikossa. Kiinteät kustannukset vyöryvät ja kustannusleikkureita teroitetaan nopeasti. Kaikki välttämätön jätetään tekemättä tai siirretään hamaan tulevaisuuteen. Keskustelut rahoittajien kanssa on käyty joustavissa merkeissä, lyhennysvapaita on saatu ja järjestelyjä tehty. Nämäkään toimet eivät tahdo auttaa.

Nyt on aika yhdistää voimamme. Rakennetaan uusia yhteistyökuviota, joilla selvitään poikkeuksellisten aikojen yli. Eri toimialojen tekijät ovatkin jo alkaneet luovasti hakemaan uudenlaisia yhteistyömalleja, joissa toisten osaamista ja asiakaspohjaa voitaisiin käyttää ristiin. Näille uusille kokeiluille ja ennakkoluulottomille uusille ideoille on hyvä antaa täysi tuki ja lähteä rohkeasti mukaan uudenlaisiin alliansseihin.

Samoin on toimialoja, joissa edelleen menee vauhdikkaasti. Olisikin toivottavaa, että nämä toimijat ottaisivat ennakkoa aikatauluissaan uusille investoinneille, palvelujen käytölle ja mahdollisten uusien henkilöiden rekrytoinneille. Näillä kaikilla positiivisilla teoilla ja signaaleilla saataisiin lumivyöryn kaltaisesti hyviä asioita aikaan: kulutuskysyntää palvelusektorille, kysyntää paikallisille pienyrittäjille ja uskoa suomalaisille.

Kehnoissa ajoissa on aina myös hyviä puolia. On ollut voimauttavaa katsoa omien koululaisten ja samalla heidän opettajiensa uuden oppimisen ahmimista. Jos uudet sukupolvet ovat jo aiemminkin olleet meidän sukupolveamme valmiimpia digitaalisuuden hyödyntämiseen, niin nyt nämä valmiudet ja kyvyt ovat nousseet tohinalla. Parhaimmillaan meilläkin on kotikonttorissa neljät Teams-kokoukset samaan aikaan menossa. Opettajat pitävät netin välityksillä oppitunteja, tehtäviä palautetaan sähköisillä kanavilla ja tehdään uusilla ohjelmistoilla ja samalla digitaalisuuden osaaminen nousee uudelle tasolle. Diginatiivikäsite muuttaa totaalisesti muotoaan. Samalla täytyy antaa täydet pisteet meidän tietoliikenneinfralle, joka toimii loistavasti, vaikka kuormitus on noussut massiivisesti.

Ajat paranevat ja piippuun jääneitä ammuksia saadaan laukaistua nostamaan talous jälleen kasvuun. Poikkeustilanne on pakottanut uusien työvälineiden ja ajattelun käyttöön. Nämä saamme aikanaan palvelemaan ja nopeuttamaan kasvua syvän ja toivottavasti lyhytkestoisen taantuman jälkeen. Katsotaan siis tulevaa mieluummin lasi puoliksi täytenä kuin tyhjänä. Tunnelin päässä on valoa!

Kevättä ja aurinkoa odotellen, positiivista mieltä kaikille. Pysykää terveinä!
​]]>
<![CDATA[Paviljongilla pamlattiin poweria]]>Sun, 09 Feb 2020 09:34:20 GMThttp://kamcon.fi/blogi/paviljongilla-pamlattiin-poweriaJyväskylässä pidettiin perinteisesti jälleen talven pakkasissa 5.-7. helmikuuta Sähkömessut. Sähkö Valo Tele AV-messut kokosivat yhteen kymmenittäin alan yrityksiä esittelemään omia ratkaisujaan. Vierailijoita kävi taas laajasti koko sähköistyksen genrestä, yli 13 000 kävijää.

Käytäväkeskusteluissa pohdittiin useaan otteeseen, mikä asema messujen tyyppisellä tapahtumalla on nykyliike-elämän piirissä. Digitaalisuus valtaa alaa ja entistä enemmän uusien ratkaisujen vyörytys pohjautuu digitaalisiin alustoihin ja suositteluihin. Eittämättä näillä on korostuva merkitys tulevaisuuden sukupolvien parissa.

Kun messuilla kiersi katsomassa eri ständien rakennetta ja tarjoamaa, nousi esiin kolme erilaista näkökulmaa:
  1. Toimijat, jotka ovat perinteisesti pitkään toimineet alalla ja ovat tunnettuja sähköistyksen tuotteiden ja palvelujen käytössä. He usein tuovat esiin osastoillaan uusimpia tuoteinnovaatioitaan ja monet uusia digitaalisia palveluita. Heille messukävijöitten tavoittaminen on helppoa. Heidän tunnetaan ja heitä käydään luontaisesti tapaamassa. Yritykset saavat helposti myös omia pääaiheitaan keskusteluihin.
  2. Uudet ja pienemmät toimijat, jotka pyrkivät rakentamaan massasta erottuvaa lähestymistä. Heille on mahdotonta jalkatyöllä nopeasti tavoittaa alan toimijat ja toisaalta digitaalisessa markkinoinnissa tunnettuus ei riitä valtaviin klikkitasoihin ja näkyvyyteen. Messut tarjoavat mahdollisuuden lyhyessä ajassa kattavasti tavoittaa paljon potentiaalisia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Siis jos houkuttelevuus messuilla saadaan rakennettua riittävän kiinnostavaksi.
  3. Toimijat, jotka eivät olleet lähteneetkään liikkeelle tuote- tai palvelukulmalla. Pääkohteena oli tavata asiakkaita ja pysähtyä tapaamaan heitä normaalista työstä poikkeavassa ympäristössä. Messuilla on aikaa ja mahdollisuus syventää keskusteluja ja ehkäpä messutunnelmassa saada yhteydet syvenevään normaaleista työtilanteista poikkeavasti. Tuotteet ja ratkaisuthan voi esitellä jatkotapaamisissa ja projekteissa.

Kaikkiaan nämä erilaiset näkökulmat osoittavat sen, että tämän kaltaisille alan massatapahtumille on edelleen paikkansa. Vaikka tieto ja data ovat valtaa ja niiden omistuksella ja jaolla on selkeä merkitys tulevaisuuden menestykseen, niin henkilökohtaisia kohtaamisia ei vielä voi kaikissa toiminnoissa ohittaa. Kohtaamisilla on edelleen ohittamaton merkitys syvän ja pitkäjänteisen luottamuksen ja syvien yhteistyöallianssien rakentamisessa.

Itse olin messuilla Kamconin yhteistyökumppanin Target Headhuntingin osastolla. Viikon aikana tapasimme monia tuttuja vuosien varrelta. Teknisen alankin onnistumisessa henkilöstöllä on eittämättä väistämätön merkitys. Useat hyvät ja osaavat henkilöt kävivät keskustelemassa siitä, että olisivat valmiita heittäytymään uuteen ja haastamaan itseään epämukavuusalueella itsensä kehittämisen hengessä. Samoin useat työnantajat antautuivat keskusteluihin oikeiden henkilöiden löytymisen haasteista. Monien kanssa sovittiin jatkoaskelista, joilla voisimme yhteistyössä rakentaa organisaatiota eteenpäin ja tuoda organisaatioihin uusia ajatuksia ja ehkäpä uusia tulokulmia. Kiitos paljon kaikille kävijöille.

Messuilla on paikkansa jatkossakin – ainakin Sähkömessuilla!
]]>
<![CDATA[Vetovoimaa]]>Tue, 29 Oct 2019 18:40:41 GMThttp://kamcon.fi/blogi/vetovoimaaOlimme viikonloppuna mukana Mäntsälän Yrittäjien Y-juhlassa, jossa palkittiin vuoden yrittäjä, vuoden yksinyrittäjä sekä vuoden nuori yritys. Oli hienoa kuulla erilaisia yrittäjätarinoita. Palkituista yhdellä on takanaan vuosikymmeniä pitkä yrittäjäura samalla paikkakunnalla, toisella kehityskulku on vienyt paikkakunnalta toiselle, mutta yrittäjyys on ollut verissä pitkään. Vuoden nuoreksi yritykseksi valittu Panimo Kiiski Oy taas omaa omanlaisensa tarinan. He ovat voimakkaasti omassa yritystoiminnassaan tuoneet esiin myös yrityksensä kotipaikkaa ja buustanneet Mäntsälän mahdollisuuksia.

Mikä saa sitten yrityksen sijoittumaan tiettyyn paikkaan? Onko kunnalla mahdollisuus lisätä vetovoimaansa yritysten saamiseksi? Nämä olivat kysymyksiä, jotka illan jälkeen jäivät mieleen pyörimään. Ehdottomasti kunnalla on mahdollisuus lisätä vetovoimaansa. Tyytyväisenä olen seurannut vuosia Mäntsälän tahtotilaa tehdä itsestään yrittäjämyönteistä kuntaa. Kunnassa on oma elinkeinoyhtiö Mäntsälän Yrityskehitys Oy, joka on saanut paljon aikaan. Paikkakunnalle on sijoittunut monia tuotannon, logistiikan ja palveluliiketoiminnan yrityksiä, joilla ei ole pelkästään paikattu monikansallisten yritysten vetäytymistä (esim. Philips Lighting) vaan saatu työpaikkamäärää lisättyä. Luotu Mäntsälän malli luo merkittävää kilpailuetua kuntakentässä toisiin verrattuna.

Vetovoimaan ei pelkästään riitä, että Mäntsälällä on oivalliset logistiset yhteydet (oikorata Helsinki-Lahti, moottoritie E75 ja kehätie V Porvoosta Hyvinkään kautta Hankoon halkoo Mäntsälää ja sen keskustaa), oma kunnallinen infrayhtiö Nivos hoitamaan energia-, vesi- ja tietoliikenneyhteyksiä ja -jakelua sekä biopolttoainetuotantoa jakeluineen ja vielä lisäksi Keudan ja Helsingin yliopiston tarjoamaa monimuotoista koulutusta. Yritykset tarvitsevat nopeaa ja alhaisen byrokratian toimintaa erilaisissa lupaprosesseissa ja yhteistyökuvioissa. Tässä kotikuntani onkin edellä kävijä. Puhutaan Mäntsälän mallista.

Mäntsälän malli perustuu Mäntsälän yrityskehityksen toimitusjohtaja Harri Karin mukaan siihen, että elinkeinopolitiikkaan on osallistettu ja sitoutettu koko kuntakonserni alkaen kunnan johdosta, kaikkien hallinnonalojen viranhaltijoista poliittisiin päättäjiin sekä kunnan omistamaan Infra-yhtiöön. Kun Mäntsälään sijoittumista miettivä yritys on lähestynyt elinkeinoyhtiötä, kaikki tietävät koko ajan, missä mennään. Harri Kari tapaa koko ajan yrittäjiä ja luo yhteistyöverkostoa, jolla erilaisia palveluita tuottavia tahoja voidaan verkottaa uusiin tulijoihin. Kaikkiin kunnan keskeisiin päätöksiin liittyy yritysvaikutusten arviointi. Lähestyjälle taataan vastaukset 48 tunnin sisällä.

Voin siis lämpimästi suositella teille, jotka harkitsette toimipaikan vaihdosta tai uuden yritysten perustamista, sijoittumista Mäntsälään. OP Mäntsälän hallinnossa olen saanut seurata läheltä kuntamme ja osaltamme finanssisektorin myönteistä suhtautumista elinkeinoelämään. Samoin sain varsin lämpimän vastaanoton, kun lähestyin Mäntsälän Yrityskehitystä verkostojen rakentamisen näkökulmasta. Me Kamconissa haluamme olla osaltamme mukana laajassa yritysten yhteistyöverkostossa tarjoamassa palveluja tänne sijoittuville ja tietysti myös täällä jo oleville yrityksille. Mäntsälässä on hyvä yrittää ja rakentaa tulevaisuutta. Tervetuloa mukaan!
Kyllä meillä Mäntsälässä osataan!]]>
<![CDATA[Intohimo liiketoiminnassa]]>Mon, 02 Sep 2019 15:22:23 GMThttp://kamcon.fi/blogi/intohimo-liiketoiminnassaOlin viime viikolla yrittämisen ja johtamisen innostamisseminaarissa Askola Areenassa. Pieni itäuusmaalainen kunta oli saanut paikalle valtakunnan eturivin puhujia. Areena on yksityinen halliyhtiö ja sen hallituksella oli halua ja intohimoa tehdä suurta ja saada aikaan huipputapahtuma. Paikalla oli noin 300 innostunutta kuulijaa. Hieno suoritus. Epäilemättä paljon on työtä vaadittu!

Teemana oli siis innostaminen ja innostuminen. Lumon Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kinnunen kertoi heidän kasvutarinaansa. Ikkunoita asentaneesta yrityksestä on tullut alansa tunnetuin tekijä ja itäsuomalaisesta yrityksestä kansainvälinen tekijä. Oli mielenkiintoista kuulla, kuinka he isolla tahdolla ja intohimolla aloittivat aikanaan vientitoimintaa ilman minkäänlaista kielitaitoa. Monia mutkia oli matkalla ollut, mutta pienestä yrityksestä on kasvanut yli tuhannen työntekijän toimija. Omaa kilpailuetuaan arvioidessaan Kinnunen nosti esille merkittävänä tekijänä innostuksen ja intohimon. Ne ovat elementtejä, jotka teknisen tiedon, ahkeruuden ja rehellisyyden lisänä tuovat ne pienet elementit, joilla kilpailussa voitetaan.

Jukka Jalonen oli kertomassa omaa valmennusfilosofiaansa ja viime vuoden Leijonat-joukkueen tarinaa. Tarinahan oli melkoinen. Paljon tietysti vaaditaan onnellisia tähtiä, mutta erityisesti johdonmukaista ja sitkeää työtä. Erityisesti omaan linjaan uskomista. Jalonen kyllä totesi, että maajoukkueluotsina hänellä on erityinen tilanne, kun hän pääsee valitsemaan joukkueen jäsenet ja sinne on todellista tunkua. Paljon oli yhtymäkohtia joukkueurheilun menestystekijöillä liike-elämän menetystekijöihin. Kaikki pohjasi arvoihin. Ne oli laadittu yhdessä ja niitä kerrattiin säännöllisesti. Osaaminen on tietysti maajoukkueessa huippuluokkaa. Kaikkien on sitouduttava ja kaikkia rooleja on arvostettava. Oma etu on jätettävä joukkueen edun nimissä. Vaaditaan myös johdon ammattitaitoa. On oltava sitoutunut ja annettava rakentavaa palautetta oikeaan aikaan. Intohimo omaan tekemiseen ja sen tartuttamiseen koko organisaatioon on merkittävää. Yhtenä erityisenä tekijänä Jalonen nosti esiin johdon rekrytointikyvyn. On osattava hakea oikeat henkilöt kuhunkin tehtävään, on se sitten nelosketjun karvaaja tai kakkosvalmentaja. Rekrytoinneissakin on osattava huomioida koko tiimin edun muodostuminen oikealla kemialla, osaamisella ja aidolla intohimolla. Näinhän se on liike-elämässäkin.

Rekrytointikyky – tuo Jalosen teesi jätti itsenikin miettimään. Tuleeko aina huomioiduksi koko tiimin dynamiikan merkitys rekrytointeja tehdessä? Tuleeko tehdyksi helppoja ja liian ilmiselviä ratkaisuja? Kyllähän omallekin työuralle mahtuu tiimejä, jotka pitkällä kokemuksella ja perinteisellä alalla ovat intohimolla hakeneet kasvua pienten voittojen kautta kohti isompaa saalista. Toisaalta myös tiimejä, joissa on ollut päinvastaista ajatusta, asioissa nähtiin negatiiviset puolet ja menestymisen esteet. Pohjaako nämä erilaiset lopputulokset lopulta siihen, että osaamista ei ole saatu käännettyä intohimoksi ja onko ajan saatossa rekrytointikyky puuttunut? Siis johtamiskysymys.
Huomaan, että Askola Areenan seminaari on minulle toiminut. Siellä olleista esityksistä on jäänyt asioita, joita on tullut pohdittua useampana päivänä. Innostus ja intohimon hakeminen tarttui. Tässä myös esimerkki, että on hyvä kuulla muitten ajatuksia ja peilata omia kokemuksiaan niitä vasten. Seminaareilla ja konsulteilla on paikkansa.
PS. Puhujalistalla oli myös finanssimaailman terävää kärkeä. Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen ja OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio. Näistä jäi myös paljon mietittävää. Ehkäpä niistä seuraavissa kirjoituksissa.]]>
<![CDATA[Kierrokset vauhtiin lomatauolta]]>Thu, 08 Aug 2019 13:31:30 GMThttp://kamcon.fi/blogi/kierrokset-vauhtiin-lomatauoltaYksi uranvaihtoni vaikuttimista oli saada viettää kesä lasten kanssa ja saattaa keskimmäinen koulutielle. Tänään Noora aloitti koulutien ja nämä mieluisat velvoitteet on hoidettu. Monet ovat puhuneet työelämän vieneen niin vauhdilla, että on jäänyt kokematta läheltä lasten kehityksen huippuhetket. Itse ajattelin ottaa neuvosta vaarin ja olla mukana näissä kasvun hetkissä. Mukava on ollut huomata, että moni on tähän kannustanut ja todennut, että olisi itse pitänyt tehdä sama.

Kesän aikana vietetty pitkä tauko on ollut omiaan antamaan mahdollisuuden miettiä tulevaa. On ollut mahdollisuus työstää omia ajatuksia ja päässä olleita suunnitelmia. Monesti työelämässä on kiinni hetkessä ja akuuteissa ratkaistavissa haasteissa. Syvällisempi suunnitelmien tekeminen ja vaihtoehtojen mietintä jää vähemmälle. Olen kokenut tämän tauon itselleni hyväksi ja merkitykselliseksi.

Nyt entistä innokkaampana olen valmiina uusiin kuvioihin. Kesän alussa laadittujen perusteiden myötä mahdollisuudet nopeaan starttiin ovat olemassa.

Itseäni lähellä olevilla toimialoilla on edelleen hyvä vauhti päällä. Keskittymiset jatkuvat ja toisaalta kehitys eurooppalaisten toimijoiden rantautumisesta itse markkinoille ilman agentteja lisääntyy. Tarvetta on avustaa alkuun liiketoimintasuunnitelmilla ja yhteyksien luomisella vaikuttajien arvoketjuun.
Toki on myös niitä vahvoja taloja, jotka pystyvät tuomaan merkittävää lisäarvoa edustamalla tunnettuja merkkejä. Heillä on tarvetta lisätä henkilöstöä ja viedä organisaatioita seuraaville tasoille. Ominaista on myös pula työntekijöistä kuumina käyvillä aloilla. Valtakunnallisenkin tason kohtaanto-ongelma tarjolla olevan työn ja työntekijöiden sijainnin suhteen on ilmeistä. Näitä ongelmia on usein hankala ratkaista kiireisten liiketoimintatilanteiden keskellä. Näihin ratkaisuna voisi hyvinkin olla antaa ammattilaisten auttaa tekijöitten kartoittamisessa ja haussa.

Jos siis tunnet tarvetta siirtää liiketoimintasi seuraavalle tasolle tai hakea sparrausta oikeille kohderyhmille ja toimenpiteille niin älä epäröi ottaa yhteyttä. Sama juttu, jos sinulla on tarve hakea uusia ja oikeita ihmisiä avainpaikoille. Toisaalta voihan jonain päivänä tulla soittokin, että voisi olla jotain uutta ja mielenkiintoista tarjolla – stay tuned! Täältä kuuluu.]]>
<![CDATA[Korporaatioista omaan yritykseen]]>Tue, 25 Jun 2019 07:05:09 GMThttp://kamcon.fi/blogi/korporaatioista-omaan-yritykseenAloitin aikanaan varsinaisen työuran kotipaikkakuntani suurimman teollisen työllistäjän palveluksessa. Philipsin valaisinyritys Idman Oy oli luonnollinen paikka opiskelujen jälkeen päästä työelämään kiinni. Idman olikin näköalapaikka valaisinteollisuuteen ja kombinaatioon kansainvälistä yritystä ja vahvaa paikallista henkeä ja halua menestyä suomalaisena yrityksenä. Täällä kaupallinen mies sai kokemusta taloustoiminnoista ja etenkin valmistuksesta ja logistiikasta.

Matka jatkui aikanaan Thorn Lightingille. Kansainvälisyyden merkitys kasvoi merkittävästi. Edustustot Moskovassa, Pietarissa, Tallinnassa, Riikassa ja Vilnassa avasivat nuorelle miehelle uuden maailman ja avasi silmiä kulttuurien erilaisuudelle. Samalla tehtaan alasajo Keravalla näytti ongelmat, jotka suuren muutostilanteen keskellä tulevat kohdattavaksi. Myöhemmin yrityksen toimitusjohtajana sain olla kääntämässä volyymejä jälleen nousuun ja olla itse tekemässä suuria muutoksia. Thornin aikana myös pääsin mukaan verkottumaan sähköalan toimijoiden kanssa.
Aika Riegensillä oli oppi myyntimaailmaan. Intohimoinen tanskalainen yritys oli ylpeä tekemisistään ja halusi olla mukana vahvasti suomalaisessa valaistuksessa. Se oli joustava ja ketterä mukauttamaan tarjoamansa asiakastarpeen mukaan. Sitoutunut johto näytti vahvaa esimerkkiä. Asiakaskäyntejä tehtiin paljon ja syvässä yhteistyössä Elektroskandian kanssa.

Eniten omaa työskentelyäni on luonnollisesti muokannut reilun kymmenen vuoden taival Elektroskandialla ja Rexelillä. Sain olla parin vuoden ajan tehtäväkierrossa ja näin tukkumaailman eri asiakasryhmät ja laajan toimittajakentän. Panostus uudistumiseen ja tuotemyynnin kääntäminen lisäarvopalveluihin oli keskeistä. Mielenkiintoista oli olla mukana Hagemeyerin aikana globaalissa kategoriatyössä Pohjoismaiden edustajana valaistuksessa sekä Rexelin globaalissa Green Days-toiminnossa luomassa ja kehittämässä palvelukokonaisuuksia energiatehokkuuden ja uusiutuvien energioiden hyödyntämisessä. Tuona jaksona kehittyi monia yhteyksiä niin sähköalan toimittajiin kuin eri asiakasryhmiin. Hienoa oli myös työskennellä tiiviisti alan järjestöjen kanssa.

Paluu teollisuuden pariin oli myös opettava kokemus. Kombinaatio pörssi- ja perheyhtiötä on ainutlaatuinen kokemus ja aika Reka Kaapelilla auttoi ymmärtämään prosessiteollisuuden haasteita. Aika myös opetti syvien ja luottamuksellisten partneruuksien tärkeyttä ja merkityksellisyyttä erityisen vahvan kausiluontaisen kysynnän tuotteiden parissa.

Näitten rinnalla olen saanut luottamustoimissa olla mukana vahvasti finanssimaailmassa OP Ryhmän hallinnossa. Mahtavia tilaisuuksia huippuluennoitsijoiden kanssa. Toimiala on ollut disruption silmässä ja joutunut vastaavaan rajusti muuttuneeseen asiakaskäyttäytymiseen. Kokemusta hallitustyöskentelystä ja erityisen mielenkiintoinen matka synnyttämässä OP Uusimaata. Hieno matka, joka jatkuu.

Näitten kokemusten myötä alkoi ajatus oman yritystoiminnan aloittamisesta tuntua entistä ajankohtaisemmalta. Niinpä vuoden alussa tein ratkaisun jäädä pois ”korporaatiomaailmasta” ja hypätä yrittäjäksi vastaamaan itse omasta menestyksestäni ja tulevaisuudestani. Suurella kiitollisuudella olen huomannut, että vuosien varrella hankittu kokemus ja yhteydet poikivat heti yhteydenottoja. Uskon vahvasti, että laajalla taustallani voin olla auttamassa yrityksiä etabloitumaan suomalaiselle markkinalle, auttaa kannattavan kasvun hakemisessa ja olla mukana yritysjärjestelyissä. Nyt vielä Target Headhuntingin kanssa muodostetun kumppanuuden myötä olla hakemassa oikeat henkilöt tulevaisuuden tekemiseen. Uusi matka on alkanut – jatkoajatuksia seuraa tulevissa kirjoituksissa.
​]]>